Tjänster

Endetail's juridiska avdelning via samarbetspartner med specialistkompetens inom nedanstående områden:

Familjerätt
*Bouppteckningar
*Arvskifte
*Testamente
*Gåva

Skatterätt
*Deklarationer
*Rådgivning
*Generationsskiften

Fastighetsrätt
*Köpeavtal
*Arrendeavtal
*Hyresavtal

Företagsjuridik
*Affärsavtal
*Företagsöverlåtelse