Frågeservice

Vi erbjuder frågeservice via email. Skriv in en fråga och skicka till oss.

*Har Du en Skattefråga ? Det kan gälla fråga om man kan dra av för xx? Kan man rätta en uppgift, vilka blanketter skall man använda, F-skattsedel, momsfrågor såsom avdragsrätt mm.

*Om du har en Bokföringsfråga? Det kan gälla allt ifrån hur skall jag bokföra/kontera en viss tjänst, vara eller händelse.

*Om du har en fråga angående Juridik? Allting ifrån affärsrätt, avtal, generationsskifte till privata ärenden. Om frågan är komplex vidarebefordrar vi Er fråga kostnadsfritt för rådgivning med anslutna advokatbyråer.

*Gäller det en fråga angående Försäkring? Det kan gälla Pension, ansvar, företagsförsäkring, personal mm. Vi samarbetar med flera försäkringsbolag, vilket för Er innebär att Er fråga distribueras till försäkringsbolagen för svar. Dessa svar sammanställs och ges en utvärdering av oss innan vi vidarebefordrar svaret till Er.

För att utnyttja denna service måste ett abonnemang tecknas med oss. (Fri Service för våra klienter).

För att bli klient hos oss, skicka ett mail eller ring på 08 – 779 51 00 — Endetail AB, Välkommen !