Kontakt

Detta är ett mycket stort område som kan innefatta både företagets och företagarens situation.

Vi medverkar gärna för att sätta en affärsidé i verket genom kalkyleringar, upprättande av affärs-beskrivningar och underlag för finansiering, val av företagsform mm.

Vi medverkar även vid kort- och långsiktiga företagsanalyser samt vid köp eller försäljning av rörelse. Även vid obeståndsfrågor kan vi vara behjälpliga.
Upprättande av handlingar för registrering och ändringar i förekommande bolagsformer hos Bolagsverket är ytterligare ett av våra verksamhetsområden.

Detta var litet kort om området som ju täcker så mycket mer. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.

Endetail – en riktigt Auktoriserad redovisningsbyrå

E-post:

Tel: 08 – 779 51 00