Projektstöd

Project Financial Management systems, PFMS

ökar er möjlighet till företagsframgång genom tillhandahållande av business management reports som är specialdesignade att möta och reagera snabbare och bättre i arbetet med att bära fram lyckosamma projekt.

Kontakta oss för mer info om uBookit.
“Projekt skall implementeras av projektgruppen men riktig och updaterad information skall ligga till grund för beslut.”
“En bra upphandling betyder inte att projektet blir lyckosamt, medans emellertid en dålig upphandling nästan garanterar misslyckande.”
“Kontroll på budget, kontrakt och eventuella “ÄTA”poster är ett måste för prognosarbetet.”