Om bokföring

För många små företagare har begreppet redovisning fått en felaktig och negativ klang då det ofta förknippas med en massa obegripliga siffror

Redovisnings-konsulten arbetar med utgångspunkten att redovisningen ska vara ett hjälpmedel för ägarna som helt enkelt visar företagets hälsotillstånd. Det flesta småföretag är så kallade levebröds företag.

Man har inga stora expansionsplaner utan lever direkt med och av företaget, vilket betyder att företagets ekonomi och ägarens privatekonomi griper in i varandra. En väl fungerande redovisning i företaget ger därför också god kontroll på privatekonomin. Hela uppläggningen av redovisningen ska anpassas utifrån företagets storlek, företagsform och bransch.

Med företagsanpassad kontoplan som ryggrad i den ekonomiska redovisningen får man kontinuerligt en temperaturmätare på företaget. Vi fokuserar på likviditeten istället för de mer traditionella balans och resultatrapporterna. Du får som företagare glädje av redovisningen i stället för att känna den som en belastning.