Endetail bedriver verksamhet inom ekonomi & juridik området genom tillhandahållande av konsulttjänster. Våra klienter återfinns i huvudsak inom ägarledda företag. Vi har självklart genom alla uppdrag hanterat olika typer av företagsformer.

Låt oss hjälpa er med lag & rätt, bokföring, momsredovisning, projektredovisning, deklarationer mm. Ert stöd och kommunikationspartner.